* ثبت رایگان دامنه تنها برای افزایش موارد زیر بکار رود: .com.ng, .name.ng, .org.ng, .net.ng